Algemene Voorwaarden

Wanneer geen individuele afwijkende overeenkomst wordt afgesloten wordt afgerekend aan de volgende tarieven:

Standaard uurtarief (ex. BTW):

 • 125 euro voor stagiairs
 • 150-175 euro voor medewerkers
 • 180-250 euro voor advocaat vennoten

Bedragen zijn te vermenigvuldigen met een factor 1,5 tot 2 ingeval van hoogdringendheid (bv. kort geding) en/of hoge complexiteit/specialisatie.

Behoudens reële aanrekening van de geleverde prestaties wordt er forfaitair 5 minuten voor een uitgaande brief/e-mail/fax en 3 minuten voor een inkomende brief/e-mail/fax aangerekend.

Kantooronkosten:

 • Aanmaak, afsluit en archivering dossier:
 • Forfaitair: 150 euro  
 • Dactylografie, port en kantoororganisatie:
 • Forfaitaire omslag van 15% op het uurtarief

of

 • Dactylografie: 10 euro per aangevat getypt blad (conclusie, brief, e-mail, fax).
 • Portkosten worden aan werkelijke kost doorgerekend.

Verplaatsing:

 • Verplaatsingskosten: 0,5 euro/km.

Kosten aan derden:

 • Kosten derden worden in principe steeds rechtstreeks afgerekend.


[Bedragen te indexeren volgens de evolutie van de index der consumptieprijzen (basis 01/2022)]