linc-advocaten

L.inc advocaten

 

 

L. Inc | advocaten is ontstaan uit de samenwerking tussen twee gevestigde kantoren – Bruneel & Vermeulen en advocatenkantoor Van Dyck (ADVD) , elk met een eigen focus.
Beide kantoren vinden hun oorsprong in de studie van mr. Richard Bruneel, wiens kantoor gesticht werd in 1937 en tot aan zijn overlijden in 2011 lid was van de Antwerpse Balie.
Gaandeweg is de van oorsprong generalistische studie te Antwerpen uitgegroeid tot een gespecialiseerde associatie, hoofdzakelijk georiënteerd naar een ondernemingscliënteel.

 

 

In 1978 besloot één van de stagiairs van mr. Richard Bruneel, Guy Van Dyck, een eigen kantoor op te richten te Malle, met een meer generalistisch karakter en een gespecialiseerde focus op arbeidsrecht.

Intussen is ook dit kantoor uitgegroeid tot een gevestigde waarde met een sterke lokale verankering.

De banden tussen beide kantoren zijn steeds nauw gebleven met een intense samenwerking in specifieke dossiers, waarbij beroep kon worden gedaan op elkaars expertise.

Sedert 2017 is deze jarenlange samenwerking verder geconsolideerd onder de naam L.Inc | advocaten.

Basisprincipe van L.Inc | advocaten is no nonsense-advocatuur en juridische dienstverlening, gericht op een ondernemingscliënteel, waarbij u middels gepersonaliseerde behandeling door de geconsulteerde advocaat, een objectieve en eerlijke inschatting van uw rechtspositie zal bekomen.

Dankzij de complementaire specialisaties wordt uw dossier steeds toegewezen aan de gespecialiseerde advocaat binnen het kantoor.

Binnen deze filosofie, waarvan de hoeksteen reeds werd gelegd in 1937, bouwen wij met ons cliënteel een doorgedreven en langdurige samenwerking op.

Het kantoor heeft twee vestigingen, te Antwerpen en te Malle, en behartigt belangen van cliënten over gans België. Via een netwerk van correspondenten is grensoverschrijdende dienstverlening binnen de E.U. verzekerd.

advocaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

team

Team

ANTWERPEN

Mr. Jacques Bruneel

geboren op 20 november 1943 diploma doctor in de rechten V.U.B., 1969 licentiaat in het notariaat stage Balie Antwerpen sedert 29 september 1969, Tableau sedert 27 november 1972 Plaatsvervangend Vrederechter Kapellen Mandaten: curator bij de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, vereffenaar, voorlopig bewindvoerder van vennootschappen, arbiter CEPINA in handelsrechtelijke geschillen
FOCUS: zakenrecht – huurrecht – insolventie

Mr. Gregory Bruneel

geboren op 7 mei 1972 diploma rechten U.I.A., 1995 grondige studie Bijzondere Overeenkomsten en I.P.R. – Faculté de Droit – Université d’Aix-Marseille III – 1995-96 stage Balie Antwerpen sedert 7 oktober 1996, Tableau sedert 07 oktober 1999 Master in Business Law U.I.A. 2001 Mandaten: curator rechtbank van koophandel Antwerpen – vereffenaar voorlopig bewindvoerder lasthebber ad hoc vennootschappen – gerechtsmandataris WCO – schuldbemiddelaar arbeidsrechtbank
FOCUS: vennootschapsrecht – handelscontracten – insolventie

BIJKANTOOR: Heidedreef 67, 2970 Schilde (Consultatie enkel na afspraak)

Mr. Tomas Bruneel

geboren op 21 januari 1980 Master in de rechten K.U.Leuven, 2007 stage Balie Antwerpen sedert 1 oktober 2007, Tableau sedert 1 oktober 2010 Mandaten: curator bij de Rechtbank van Koophandel Antwerpen – vrijwillig en gerechtelijk vereffenaar – voorlopig bewindvoerder vennootschappen – gerechtsmandataris WCO – schuldbemiddelaar arbeidsrechtbank
FOCUS: vennootschapsrecht – aansprakelijkheidsrecht – insolventie

BIJKANTOOR: Brecht, Wuustwezelsteenweg 3 (consultaties op afspraak)

Mr. Walter Vermeulen

geboren op 7 april 1951 diploma licentiaat rechten K.U.Leuven, 1978 stage Balie Antwerpen sedert 25 juni 1979, Tableau sedert 28 juni 1982 Plaatsvervangend Vrederechter 10e Kanton Antwerpen (Merksem-Schoten) Mandaten: gewezen ondervoorzitter en lid raad van bestuur NV Germinal Beerschot, lid raad van bestuur NV VAGRO
FOCUS: incasso – burgerlijk recht – aansprakelijkheidsrecht

Mr. Luc Wauters

geboren op 21 april 1954 diploma licentiaat rechten, 1977 stage Balie Antwerpen sedert 1 oktober 1977, Tableau sedert 13 oktober 1980 diverse mandaten in de kunstsector
FOCUS: burgerlijk recht – kunstrecht

Mr. Eline D’Hooghe

geboren op 24 januari 1981 • diploma licentiaat in de rechten U.I.A., 2005 • Master na Master maritiem- en transportrecht U.I.A, 2006 • Master in business law U.I.A, 2008 • stage balie Antwerpen sedert 1 oktober 2006 • tableau balie Antwerpen sedert 16 oktober 2009

FOCUS: vennootschapsrecht – insolventierecht – algemeen handelsrecht – privaat bouwrecht

Nathalie-Van-Hool

Mr. Nathalie Van Hool

geboren op 2 augustus 1990 • Diploma Master in de Rechten VUB (2017) • Getuigschrift schakelprogramma in de Rechten VUB (2015) • Diploma Bachelor Rechtspraktijk (2012) • Stage Balie Antwerpen sedert 1 september 2017 • Buitenlandse stages in China • Professionele ervaring in het notariaat • Specialisatie Economisch recht en Sociaal recht
FOCUS: vennootschapsrecht – insolventierecht – algemeen handelsrecht

MALLE

Mr. Guy Van Dyck

geboren op 21 september 1952 diploma Licentiaat in de Rechten 1975 Tableau sedert 1 september 1980 geslaagd voor het examen tot toegang tot de Magistratuur plaatsvervangend Arbeidsrechter te Antwerpen erkend familiaal bemiddelaar sinds 2014 Oprichtend lid Kiwanis Malle bestuurder VZW Huize Walden
FOCUS: familierecht – schade, aansprakelijkheid en verkeer

Mr. Benjamin Van Dyck

geboren op 24 september 1983 diploma Bachelor in de Rechten UA (2003) diploma Master in de Rechten KUL (2006) stage Balie Antwerpen 2006 (kantoor Bruneel – Vermeulen) Tableau sinds 1 oktober 2009 Opleiding Bemiddelaar in Burgerlijke en Handelszaken RUG (2010) PAVO Sociaal Recht UA (2011) Master na Master Sociaal Recht VUB (2015 – 2017) Bewindvoerder over personen sinds 2015
FOCUS: sociaal recht – onroerend goed – incasso

Mr. Yves Hofmans

geboren op 01.12.1977 diploma rechten UIA 2002 stage balie Antwerpen sedert 25.11.2002 Tableau sedert 25.11.2005 Manama Vennootschapsrecht HUB 2008
FOCUS: burgerlijk recht – algemeen handelsrecht

Mr. Karen Verhuizen

geboren op 19 september 1987 diploma Master in de Rechten sedert 2011 stage balie Turnhout sedert 1 oktober 2011 Tableau balie Turnhout sedert 1 oktober 2014 Tableau balie Antwerpen sedert 26 oktober 2015 houder diploma jeugdadvocaat lid van Commissie van Toezicht bij de Strafinrichting te MERKSPLAS
FOCUS: strafrecht – jeugdrecht

Mr. Kelly Dielis

geboren op 17 december 1993  diploma Master na Master in het Notariaat VUB 2017  diploma Master in de Rechten KU Leuven 2016  professionele ervaring in het notariaat  grondige studie Privaatrecht en Strafrecht  stage Balie Antwerpen sedert 1 september 2017
FOCUS: personen- en familierecht – familiaal vermogensrecht – onroerend goed

 

twee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rechtsdomeinen

rechtsdomeinen Specialisaties

Rechtsdomeinen & Specialisaties

 

 

Hieronder vindt u niet de gebruikelijke ellenlange lijst van specialisaties waarin u vervolgens moet nakijken of uw dossier al dan niet door ons kan behandeld worden.

 

 

Alle advocaten van L.Inc hebben een eigen focus, met een doorgedreven specialisatie in ondernemings- en sociaal recht binnen het kantoor. Via een netwerk van correspondenten en een intensieve samenwerking met in andere materies gespecialiseerde kantoren, kunnen wij u garanderen dat wij u, als onderneming of particulier, steeds kunnen verder helpen.

Onder de rubriek TEAM vindt u de individuele specialisaties van onze advocaten.

Voor meer algemene dossiers die niet handelen om een gespecialiseerde materie, is binnen het kantoor steeds voldoende kennis aanwezig.

Wanneer een specifiek dossier niet tot de specialisatie van één van onze advocaten behoort, blijven wij uw aanspreekpunt en garanderen wij u dat wij het dossier laten behandelen door een gespecialiseerd kantoor waarvan wij weten dat ze een zelfde filosofie en gespecialiseerde aanpak genegen zijn.

De kantoren in Antwerpen en Malle blijven behouden, zodat u steeds beschikt over een regionaal aanspreekpunt.

drie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

erelonen-en-onkosten

Ereloon

 

 

Een veelgehoorde verzuchting aangaande de advocatuur is het feit dat er weinig transparantie wordt verleend aangaande erelonen en kosten.

 

 

Deze verzuchting is niet onterecht en wij hebben bij de oprichting van L. Inc. Advocaten getracht om onze erelonen en kosten te stroomlijnen en te verduidelijken.

U kan steeds vragen om een individuele ereloonovereenkomst, waarbij een vast uurtarief, eventueel gecombineerd met een succesfee, kan worden bepaald, en een forfait aangaande de aan te rekenen kosten.

U vindt onze standaard ereloonovereenkomst hier.

Voor bepaalde procedures of contracten zullen forfaits worden voorgesteld.

Aarzel niet om u hierover bij uw eerste gesprek duidelijk te informeren!

In de regel wordt er afgerekend aan een basis uurtarief variërend tussen 100 euro en 200 euro exclusief BTW, afhankelijk van de behandelende advocaat, het belang van de zaak en de hoogdringendheid.

L.Inc | advocaten werkt op geregelde tijdstippen met tussentijdse facturen voor reeds geleverde prestaties, overeenkomstig de toepasselijke algemene voorwaarden.

four-two

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wettelijke-info
internationaal

Internationaal

www.liebrandruijsadvocaten.nl 

Contact & Disclaimer

Stuur ons een mailtje!