L.inc Advocaten

WETTELIJKE INFORMATIE L.INC LEGAL

Uw advocaat en zijn kantoor
U vertrouwt uw dossier toe aan mrs. Gregory Bruneel, Tomas Bruneel, Benjamin Van Dyck, advocaten in België, ingeschreven aan de balie van Antwerpen.

De 2 hoofdkantoren van waaruit uw advocaat zijn diensten verleent zijn:
– Vestiging Antwerpen met kantoren te 2000 Antwerpen, Bredestraat 4;
– Vestiging Malle met kantoren te 2390 Malle, Brechtsesteenweg 22.

Daarnaast zijn er nog 2 vestigingen respectievelijk:
– Vestiging Turnhout met kantoren te 2300 Turnhout, Sint-Antoniusstraat 16 bus 2;
– Vestiging Brussel met kantoren te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Zelliksesteenweg 12 bus 1.
Onze kantoren zijn telefonisch te bereiken via 03/302.47.47 en door uw optie (1) voor Antwerpen of Brussel, hetzij (2) voor Malle of Turnhout in te geven, wordt u automatisch verbonden met de juiste vestiging.

Per mail is het kantoor te bereiken op info@linc.legal.

Uw advocaat oefent zijn beroep uit als vennoot van BV L.Inc, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2000 Antwerpen, Bredestraat 4 en met ondernemingsnummer 0698.686.446, een associatie in de zin van het van toepassing zijnde reglement, deel uitmakende van de Codex Balie Provincie Antwerpen.

De beroepsaansprakelijkheid van uw advocaat is via de Orde van Vlaamse Balies en haar makelaar Vanbreda Risk & Benefits verzekerd bij de NV AMLIN EUROPE. Deze polis beroepsaansprakelijkheid verleent onder de voorwaarden van de polis dekking voor de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld en dit voor activiteiten die uw advocaat vanuit zijn in België gevestigd kantoor. Zijn echter niet verzekerd, de eisen die tegen uw advocaat ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada. De verzekering biedt een waarborg van 2.500.000 EUR per schadegeval.

Uw advocaat en zijn dienstverlening
U kan bij uw advocaat terecht voor onder meer volgende diensten: juridische adviesverlening en bijstand en vertegenwoordiging in geschillen voor de rechtbanken.
De prijzen van de dienstverlening worden bij voorkeur bij aanvang van de dienstverlening vastgelegd.
Richtinggevende tarieven vindt u terug op: www.linc.legal. Een ereloonovereenkomst is beschikbaar op onze website.

De algemene voorwaarden en bepalingen die uw advocaat of zijn kantoor hanteert, kan u raadplegen op dezelfde website. De overeenkomst die u met uw advocaat aangaat is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, bevoegd, behoudens een andersluidende dwingende wettelijke regeling.

Voor informatie of bij klachten
Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u uw advocaat bereiken per gewone post op het adres Bredestraat 4, 2000 Antwerpen of per e-mail op het adres info@linc.legal of per telefoon op het nummer 03/302.47.47.