Terug

Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt u dossier toe aan mr. Guy Van Dyck / Benjamin Van Dyck, advocaten in België, ingeschreven aan de balie van Antwerpen. Het kantoor van uw advocaat is gevestigd te 2390 Malle, Brechtsesteenweg 22, en is per e-mail te bereiken via malle@linc.legal.

Uw advocaat oefent zijn beroep uit als vennoot van de BVBA ADVOCATENKANTOOR GUY VAN DYCK, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2390 MALLE, Brechtsesteenweg 22 en met ondernemingsnummer 0859.594.994, een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

De beroepsaansprakelijkheid van uw advocaat is via de Orde van Vlaamse Balies en haar makelaar Vanbreda Risk & Benefits verzekerd bij de NV AMLIN EUROPE. Deze polis beroepsaansprakelijkheid verleent onder de voorwaarden van de polis dekking voor de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld en dit voor activiteiten die uw advocaat vanuit zijn in België gevestigd kantoor. Zijn echter niet verzekerd, de eisen die tegen uw advocaat ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada. De verzekering biedt een waarborg van 1.250.000 EUR per schadegeval.

Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij uw advocaat terecht voor onder meer volgende diensten: juridische adviesverlening en bijstand en vertegenwoordiging in geschillen voor de rechtbanken.

De prijzen van de dienstverlening worden bij voorkeur bij aanvang van de dienstverlening vastgelegd. Richtinggevende tarieven vindt u terug op: www.linc.legal.

De algemene voorwaarden en bepalingen die uw advocaat of zijn kantoor hanteert, kan u raadplegen op dezelfde website. De overeenkomst die u met uw advocaat aangaat is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, bevoegd, behoudens een andersluidende dwingende wettelijke regeling.

Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u uw advocaat bereiken

per gewone post op het adres Bredestraat 4, 2000 Antwerpen, per fax op het nummer 03/248.54.36, per e-mail op het adres advocaten@www.linc.legal, of per telefoon op het nummer 03/259.19.90.

Opmerkingen:

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u uw advocaat bereiken

per gewone post op het adres 2390 Malle, Brechtsesteenweg 22, per fax op het nummer 03/311.73.42, per e-mail op het adres malle@linc.legal, of per telefoon op het nummer 03/312.38.23

Opmerkingen:

op uw verzoek verstrekt uw advocaat informatie over zijn/haar ereloon of de berekeningswijze.

uw advocaat is aan geen andere gedragscodes onderworpen dan deze van de OVB of zijn balie.