Team

ANTWERPEN

Mr. Jacques Bruneel

geboren op 20 november 1943 diploma doctor in de rechten V.U.B., 1969 licentiaat in het notariaat stage Balie Antwerpen sedert 29 september 1969, Tableau sedert 27 november 1972 Plaatsvervangend Vrederechter Kapellen Mandaten: curator bij de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, vereffenaar, voorlopig bewindvoerder van vennootschappen, arbiter CEPINA in handelsrechtelijke geschillen
FOCUS: zakenrecht – huurrecht – insolventie

Mr. Gregory Bruneel

geboren op 7 mei 1972 diploma rechten U.I.A., 1995 grondige studie Bijzondere Overeenkomsten en I.P.R. – Faculté de Droit – Université d’Aix-Marseille III – 1995-96 stage Balie Antwerpen sedert 7 oktober 1996, Tableau sedert 07 oktober 1999 Master in Business Law U.I.A. 2001 Mandaten: curator rechtbank van koophandel Antwerpen – vereffenaar voorlopig bewindvoerder lasthebber ad hoc vennootschappen – gerechtsmandataris WCO – schuldbemiddelaar arbeidsrechtbank
FOCUS: vennootschapsrecht – handelscontracten – insolventie

BIJKANTOOR: Heidedreef 67, 2970 Schilde (Consultatie enkel na afspraak)

Mr. Tomas Bruneel

geboren op 21 januari 1980 Master in de rechten K.U.Leuven, 2007 stage Balie Antwerpen sedert 1 oktober 2007, Tableau sedert 1 oktober 2010 Mandaten: curator bij de Rechtbank van Koophandel Antwerpen – vrijwillig en gerechtelijk vereffenaar – voorlopig bewindvoerder vennootschappen – gerechtsmandataris WCO – schuldbemiddelaar arbeidsrechtbank
FOCUS: vennootschapsrecht – aansprakelijkheidsrecht – insolventie

BIJKANTOOR: Brecht, Wuustwezelsteenweg 3 (consultaties op afspraak)

Mr. Walter Vermeulen

geboren op 7 april 1951 diploma licentiaat rechten K.U.Leuven, 1978 stage Balie Antwerpen sedert 25 juni 1979, Tableau sedert 28 juni 1982 Plaatsvervangend Vrederechter 10e Kanton Antwerpen (Merksem-Schoten) Mandaten: gewezen ondervoorzitter en lid raad van bestuur NV Germinal Beerschot, lid raad van bestuur NV VAGRO
FOCUS: incasso – burgerlijk recht – aansprakelijkheidsrecht

Mr. Luc Wauters

geboren op 21 april 1954 diploma licentiaat rechten, 1977 stage Balie Antwerpen sedert 1 oktober 1977, Tableau sedert 13 oktober 1980 diverse mandaten in de kunstsector
FOCUS: burgerlijk recht – kunstrecht

Mr. Eline D’Hooghe

geboren op 24 januari 1981 • diploma licentiaat in de rechten U.I.A., 2005 • Master na Master maritiem- en transportrecht U.I.A, 2006 • Master in business law U.I.A, 2008 • stage balie Antwerpen sedert 1 oktober 2006 • tableau balie Antwerpen sedert 16 oktober 2009

FOCUS: vennootschapsrecht – insolventierecht – algemeen handelsrecht – privaat bouwrecht

Nathalie-Van-Hool

Mr. Nathalie Van Hool

geboren op 2 augustus 1990 • Diploma Master in de Rechten VUB (2017) • Getuigschrift schakelprogramma in de Rechten VUB (2015) • Diploma Bachelor Rechtspraktijk (2012) • Stage Balie Antwerpen sedert 1 september 2017 • Buitenlandse stages in China • Professionele ervaring in het notariaat • Specialisatie Economisch recht en Sociaal recht
FOCUS: vennootschapsrecht – insolventierecht – algemeen handelsrecht

MALLE

Mr. Guy Van Dyck

geboren op 21 september 1952 diploma Licentiaat in de Rechten 1975 Tableau sedert 1 september 1980 geslaagd voor het examen tot toegang tot de Magistratuur plaatsvervangend Arbeidsrechter te Antwerpen erkend familiaal bemiddelaar sinds 2014 Oprichtend lid Kiwanis Malle bestuurder VZW Huize Walden
FOCUS: familierecht – schade, aansprakelijkheid en verkeer

Mr. Benjamin Van Dyck

geboren op 24 september 1983 diploma Bachelor in de Rechten UA (2003) diploma Master in de Rechten KUL (2006) stage Balie Antwerpen 2006 (kantoor Bruneel – Vermeulen) Tableau sinds 1 oktober 2009 Opleiding Bemiddelaar in Burgerlijke en Handelszaken RUG (2010) PAVO Sociaal Recht UA (2011) Master na Master Sociaal Recht VUB (2015 – 2017) Bewindvoerder over personen sinds 2015
FOCUS: sociaal recht – onroerend goed – incasso

Mr. Yves Hofmans

geboren op 01.12.1977 diploma rechten UIA 2002 stage balie Antwerpen sedert 25.11.2002 Tableau sedert 25.11.2005 Manama Vennootschapsrecht HUB 2008
FOCUS: burgerlijk recht – algemeen handelsrecht

Mr. Karen Verhuizen

geboren op 19 september 1987 diploma Master in de Rechten sedert 2011 stage balie Turnhout sedert 1 oktober 2011 Tableau balie Turnhout sedert 1 oktober 2014 Tableau balie Antwerpen sedert 26 oktober 2015 houder diploma jeugdadvocaat lid van Commissie van Toezicht bij de Strafinrichting te MERKSPLAS
FOCUS: strafrecht – jeugdrecht

Mr. Kelly Dielis

geboren op 17 december 1993  diploma Master na Master in het Notariaat VUB 2017  diploma Master in de Rechten KU Leuven 2016  professionele ervaring in het notariaat  grondige studie Privaatrecht en Strafrecht  stage Balie Antwerpen sedert 1 september 2017
FOCUS: personen- en familierecht – familiaal vermogensrecht – onroerend goed