Het kantoor richt zich hoofdzakelijk tot een ondernemingscliënteel, met nadruk op ondernemingsrecht in de breedste zin van het woord, waarbij advies en ondersteuning wordt verleend met betrekking tot alle facetten van het ondernemingsgebeuren (opstart nieuw bedrijf – going concern – stopzetting). Bepaalde advocaten zijn tevens aangesloten bij CEPINA als arbiter en zijn als dusdanig opgetreden in handels- en burgerrechtelijke geschillen.

In deze materie verleent ons kantoor bijstand bij de oprichting van een vennootschap (keuze vennootschapsvorm en redactie statuten), het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten, de samenstelling van de organen van de vennootschap, de aansprakelijkheid van bestuurders en/of aandeelhouders, de voorbereiding en opvolging van de algemene vergadering der aandeelhouders, de reorganisatie van vennootschappen, evenals de ontbinding en vereffening. Begeleiding bij overnames (M&A) is vaste expertise van het kantoor, mede in samenwerking met onafhankelijke derden (revisor, accountant,…).

Reeds meer dan 30 jaar heeft het kantoor ervaring in de afwikkeling van faillissementsprocedures en werden tal van (vrijwillige en gerechtelijke) vereffeningsdossiers behandeld. Ook andere gerechtelijke mandaten worden door diverse advocaten binnen het kantoor uitgeoefend, zoals gerechtsmandataris in het kader van een WCO-procedure, voorlopig bewindvoerder in geval van conflict binnen een vennootschap, lasthebber ad hoc, etc. Sedert de invoering van de Wet op de Collectieve Schuldenregeling, worden door het kantoor tevens dossiers van collectieve schuldenregeling opgevolgd. Het kantoor treedt in deze procedures op, zowel voor debiteuren die oplossingen zoeken voor liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen, als voor schuldeisers die hun vordering zeker wensen te stellen en betaling wensen te bekomen.

Alle aspecten van contractsluiting, -verbreking of –ontbinding behoren tot de specialisaties van het kantoor, in de meest uiteenlopende domeinen van het recht: burgerrechtelijke en handelsrechtelijke overeenkomsten (koop, huur, pand, borgtocht, opstalrecht, dading,…), financiële overeenkomsten (leasing, financiering, renting, lening op afbetaling,…) distributieovereenkomsten (agentuur, concessie, licentie, (non) exclusieve distributie,…), aannemingscontracten, makelaarsovereenkomsten…

Ons kantoor heeft expertise in behandeling van uiteenlopende dossiers met betrekking tot contractuele/buitencontractuele aansprakelijkheid (aansprakelijkheid aannemer en architect, aansprakelijkheid van bestuurders binnen en buiten faillissement, aansprakelijkheid inzake verkeer, aansprakelijkheid verkoper, etc.).

Al dan niet in samenwerking met een gespecialiseerd gerechtsdeurwaarderskantoor, wordt op efficiënte wijze de invordering van openstaande facturen georganiseerd, aanvankelijk via minnelijke fase en nadien eventueel bij wijze van gerechtelijke invordering of via beslag.