L.inc advocaten

Gesticht in 1937 door Mr. Richard Bruneel, die als advocaat-generalist in zeer uiteenlopende rechtsdomeinen actief was, is het kantoor gaandeweg uitgegroeid tot een gespecialiseerde (kosten)associatie, hoofdzakelijk georiënteerd naar een ondernemingscliënteel en particulieren.
Het kantoor garandeert een efficiënte en persoonlijke aanpak van het dossier, en focust zich op (juridische) adviesverlening, het voeren van onderhandelingen, assistentie bij de redactie van contracten evenals op bemiddeling en geschillenbeslechting voor de rechtbank. Onze dienstverlening kenmerkt zich door een no-nonsense aanpak en tracht in eerste instantie lang aanslepende procedures te vermijden.
Het kantoor behartigt belangen van cliënten over het ganse Belgische grondgebied. Via een netwerk van correspondenten is grensoverschrijdende dienstverlening binnen de E.U. eveneens verzekerd.