een uurtarief

op basis van een uurtarief voor de aanrekenbare prestaties, variërend van 100€ tot 200€ exclusief BTW, afhankelijk van de behandelende advocaat en de hoogdringendheid / complexiteit van het dossier

succesfee

op basis van een succesfee uitgedrukt in een percentage van het behaalde resultaat en het voor de cliënt gerecupereerde bedrag (doorgaans gehanteerd inzake invorderingsprocedures en/of schadevergoedingsdossiers) 

 
Op eerste verzoek worden hieromtrent met de cliënt duidelijke afspraken gemaakt.

De kosten worden per dossier afzonderlijk gerekend aan de hand van een forfaitair bedrag per uitgetypt blad. Er wordt eveneens een eenmalig forfaitair bedrag aangerekend van 50€ exclusief BTW voor de opening en afsluiting van het dossier. Verplaatsingskosten worden ten slotte afgerekend aan een forfaitair bedrag per afgelegde kilometer.

Het kantoor respecteert hierbij de volgende principes:
  • bij de aanvang of gedurende de opvolging van een dossier, kan het kantoor d.m.v. een tussentijdse factuur een provisie opvragen. Op eenvoudig verzoek van de cliënt kan er alsdan een tussentijdse afrekening worden bekomen.
  • bij de afsluiting van het dossier wordt een gedetailleerde eindstaat overgemaakt aan de cliënt. Originele stukken worden aan de cliënt terugbezorgd.
  • Sedert 01/01/2014 zijn prestaties geleverd door de advocaat onderhevig aan BTW en worden erelonen en kantoorkosten verhoogd met 21% BTW. Gerechtskosten worden gebeurlijk door de betreffende dienstverlener (gerechtsdeurwaarder, gerechtsdeskundige, accountant, …) rechtstreeks aan de cliënt gefactureerd.