July 28, 2021 innomedio

Linc Legal : “Tien advocaten of een team advocaten?”

In de huidige concurrerende en prestatiegerichte cultuur wordt het professionele leven van een advocaat vaak beheerst door lange dagen gevuld met deadlines en een toevloed aan werk dat nooit stopt.

 

Men verwacht dat een advocaat steeds bereikbaar is, zijn agenda kan vrijmaken en altijd beschikbaar is voor snelle adviesverlening en probleemoplossing.

 

Kortom, men verwacht vaak dat wij (juridische) duizendpoten zijn met een organisatorisch talent, een tomeloze inzet en gedrevenheid die gekoppeld is aan een grote portie enthousiasme.

 

Hoe krijgen we dit echter allemaal gebolwerkt?

 

Het leggen van deze dagelijkse puzzel is geen eenvoudige opgave.

 

Een advocatenkantoor is dan ook geen individueel gegeven, maar het vergt een samenwerking tussen verschillende factoren die alle onmisbaar zijn.

 

Zo vormt ons secretariaat de eerste filter bij het te woord staan van ons cliënteel, het maken van afspraken, het plannen van de agenda én het geven van duidelijke en daadkrachtige informatie betreffende uw dossier. Een goed secretariaat vormt de olie van ons kantoor en zorgt tevens voor een vlotte doorstroming van gegevens naar de desbetreffende advocaat.

 

De dag van vandaag bestaat er immers een veelheid aan complexe juridische problemen en het geeft dan ook vertrouwen om een vast aanspreekpunt te hebben.

 

Binnen Linc Legal wordt dan ook elk dossier meteen toegewezen aan een eigen dossierbeheerder die niet alleen steeds klaarstaat voor juridisch advies en bijstand, maar die ook gespecialiseerd is in de betreffende materie waar het dossier over handelt. Hij/zij staat in voor het juridische werk, waaronder het schrijven van conclusies, het opmaken van adviezen en het pleiten van dossiers voor de rechtbank.

 

“The strength of the team is each individual member. The strength of each member is the team.” – Phil Jackson

 

Linc Legal is echter meer dan één aanspreekpunt of één dossierbeheerder alleen.

 

Ons team bestaat uit verschillende advocaten, elks met hun eigen specialiteit. Dit maakt het mogelijk om de taken te verdelen, betere oplossingen te vinden en de kwaliteit en efficiëntie van het werk aanzienlijk te verhogen.

 

Op die manier kunnen we immers van elkaars krachten gebruik maken en hebben we een ruimere scoop bij het behandelen van dossiers.

 

De input van de verschillende advocaten zorgt ook voor verschillende juridische interpretaties die ervoor zorgen dat we complexe juridische problemen uit tal van invalshoeken kunnen benaderen en eventuele toekomstige obstakels reeds op voorhand kunnen ondervangen.

 

Vele handen maken immers licht werk.

 

Ons team van advocaten vergadert bovendien minstens wekelijks. Op deze momenten worden alle lopende dossiers besproken, wordt er overleg gepleegd tussen de advocaten en worden er taken verdeeld. De open communicatie en het debat dat volgt, zorgt voor een positieve benadering van elk dossier. Dit maakt ook dat de leden van het team multi-inzetbaar zijn en een vlotte opvolging van dossiers verzekerd is.

 

Bovendien is een goede sfeer op kantoor uiteraard van levensbelang, hetgeen de werking van het kantoor alleen maar ten goede komt.

 

Auteurs: Yves Hofmans, Karen Verhuizen, Kelly Dielis en Caroline Dierckx

 

Meer info? Neem contact op via info@linc.legal