April 26, 2021 innomedio

Cliëntenbrief: invordering facturen gerechtelijk verlof

Beste cliënt,

 

U ontvangt deze melding omdat wij in het verleden iets voor u hebben kunnen betekenen en hopen dat ook in de toekomst te kunnen doen. In deze nog steeds rare tijden misschien nog meer dan anders…

 

Naar jaarlijkse gewoonte en niet anders dan andere jaren schrijf ik u kort aan om te melden dat het gerechtelijk verlof “voor de deur” staat.

 

Dit betekent in concreto dat, behoudens enkele uitzonderingen, gedurende de maanden juli en augustus geen zaken kunnen worden ingeleid of behandeld op de rechtbanken.

 

Hoewel het nog maar half april is sturen wij deze reminder steeds enkele maanden op voorhand omdat het enige tijd duurt om een dossier ingeleid en behandeld te zien.

 

Indien u dus nog zaken wil afhandelen voor het gerechtelijk verlof raden wij u dan ook aan om tijdig contact op te nemen met het kantoor.

 

Vooral inzake incasso van facturen is het belangrijk om kort op de bal te spelen en onbetaalde facturen niet te lang te laten liggen.

 

Wij merken op dat door de bijzondere tijden die we hebben doorgemaakt zaken langer zijn blijven liggen en onbetaalde facturen minder snel worden ingevorderd.

 

Hopelijk hebben we terug normale tijden in zicht, zodat we aanraden om werk te maken van de zaken die iets te lang zijn blijven liggen.

 

Aarzel dus niet om contact op te nemen met het kantoor, uiteraard ook in lopende zaken.

 

In bijlage vindt u voor de goede orde (nogmaals) onze werkwijze bij incasso. Wij helpen u ook met de minnelijke invordering van uw facturen en het op punt stellen van uw eigen invorderingsprocedure.

 

Indien u reeds cliënt bent en een incasso wenst op te starten volstaat het dat u ons de facturen, algemene voorwaarden en eventuele correspondentie en eigen ingebrekestellingen bezorgt op het e-mailadres incasso@linc.legal.

 

Met kantoren in Antwerpen, Malle, Turnhout en Brussel en met een team van 14 advocaten en 6 medewerkers zijn wij ervan overtuigd dat wij u nog meer dan vroeger kunnen verder helpen bij al uw juridische problemen.

 

Check ook zeker onze vernieuwde website op www.linc.legal voor meer info.

 

Auteur: Ben Van Dyck