Mr. Jacques Bruneel
 

geboren op 20 november 1943  diploma doctor in de rechten V.U.B., 1969  licentiaat in het notariaat  stage Balie Antwerpen sedert 29 september 1969, Tableau sedert 27 november 1972  Plaatsvervangend Vrederechter Kapellen  Mandaten: curator bij de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, vereffenaar, voorlopig bewindvoerder van vennootschappen, arbiter CEPINA in handelsrechtelijke geschillen

Mr. Walter Vermeulen 

geboren op 7 april 1951 • diploma licentiaat rechten K.U.Leuven, 1978 • stage Balie Antwerpen sedert 25 juni 1979, Tableau sedert 28 juni 1982 • Plaatsvervangend Vrederechter 10e Kanton Antwerpen (Merksem-Schoten) • Mandaten: gewezen ondervoorzitter en lid raad van bestuur NV Germinal Beerschot, lid raad van bestuur NV VAGRO

Mr. Gregory Bruneel 
 

geboren op 7 mei 1972  diploma rechten U.I.A., 1995  grondige studie Bijzondere Overeenkomsten en I.P.R. – Faculté de Droit – Université d’Aix-Marseille III – 1995-96  stage Balie Antwerpen sedert 7 oktober 1996, Tableau sedert 07 oktober 1999  Master in Business Law U.I.A. 2001  Mandaten: curator rechtbank van koophandel Antwerpen – vereffenaar voorlopig bewindvoerder / lasthebber ad hoc vennootschappen – gerechtsmandataris WCO – schuldbemiddelaar

Mr. Luc Wauters 
 

geboren op 21 april 1954 • diploma licentiaat rechten, 1977 • stage Balie Antwerpen sedert  1 oktober 1977, Tableau sedert 13 oktober 1980 • diverse mandaten in de kunstsector

Mr. Tomas Bruneel 
 

geboren op 21 januari 1980 • Master in de rechten K.U.Leuven, 2007 •  stage Balie Antwerpen sedert 1 oktober 2007, Tableau sedert 1 oktober 2010 • Mandaten: curator bij de Rechtbank van Koophandel Antwerpen – vrijwillig en gerechtelijk vereffenaar – voorlopig bewindvoerder vennootschappen – gerechtsmandataris WCO – schuldbemiddelaar arbeidsrechtbank

Mr. Louise Cobbaert 
 

geboren op 21 augustus 1990 • Erasmusuitwisseling Faculté de Droit – Université Paris X Nanterre – 2012  diploma Master in de rechten Universiteit Antwerpen, 2013 – grondige studie Ondernemingsrecht en I.P.R.  stage Balie Antwerpen sedert 01 oktober 2013